Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie wita na swojej stronie. Zapraszamy do współpracy.

Informacje:
1. ASF
- wytyczne w przypadku znalezienia padłego dzika - wytyczne.pdf
- wytyczne dla podróżujących - wytyczne.pdf
- bioasekuracja w gospodarstwie hodowcy świń - bioasekuracja.jpg
- odstrzał sanitarny dzików- Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego - rozporządzenie.pdf
 
2. Grypa ptaków
- bioasekuracja w gospodarstwie hodowcy drobiu - bioasekuracja.pdf
 
3.   Wytyczne- ubój na użytek własny w gospodarstwie - wytyczne_ubój.pdf

Ogłoszenie o umowach zlecenia na rok 2018r.:
- ogłoszenie.pdf
- Informacja dla  osób ubiegających się o wyznaczenie po raz kolejny.pdf
- Oświadczenie zleceniobiorcy 2018.doc
- Podanie o wyznaczenie na 2018 lek. wet.doc
- Podanie o wyznaczenie na 2018 pomocnik.doc
 
Program zwalczania IBR/IPV oraz BVD DM od 2018 r. - patrz aktualności

Gniezno 08.08.2017r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na kandydatów -techników weterynarii do realizacji niżej wymienionych zadań -
- ogłoszenie.pdf
- podanie.doc
- oświadczenie zleceniobiorcy.doc

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje że dzień 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 09 września (sobota) będzie dniem pracy - załącznik.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zwalnia hodowców drobiu od obowiązku trzymania drobiu w zamknięciu - rozporządzenie.pdf

Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu  - informacja.doc
 
Ogłoszenie o potrzebach - załącznik.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Gniezno – grypa ptaków dzikich”- komunikat nr 1/2017
ASF - link do strony GIW
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rolniczy Handel Detaliczny
Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez PLW - wniosek.doc
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ptasia grypa - Informacja dla hodowców drobiu – informacja.pdf
Ptasia grypa - Informacja dla hodowców drobiu – zgłaszanie gospodarstw 
 
Komunikaty:
Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy- czytaj...
 
Konto E-mail dotyczące ptasiej grypy:   grypa.gniezno.piw@wp.pl
 

Afrykański Pomór Świń (ASF) - czytaj

Ogłoszenie PLW o potrzebach na rok 2017 - patrz aktualności.