Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Najnowsze aktualności

Służba Cywilna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie wita na swojej stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
 
 
 

Uwaga - zmiana godzin pracy urzędu - link !

 


Gniezno 14.11.2023

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2024 -link

 


Gniezno 6.10.2023

Hodowcy owiec i kóz z powiatu gnieźnieńskiego - zalecenia.pdf

 


Gniezno 5.10.2023

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2023 -link


 Gniezno 7.09.2023

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2023 -link


Gniezno 21.08.2023

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące obgryzania ogonów u świń - link

oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń - link


Gniezno 18.08.2023

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2023 -link

 


Gniezno 28.07.2023

Zaproszenie hodowców trzody chlewnej na szkolenie


 

Gniezno 24.07.2023

 Hodowcy Trzody Chlewnej powiatu gnieźnieńskiego


Gniezno, 20.06.2023

  Informacja dla hodowców trzody chlewnej - link.pdf

 


 

         Wzór dokumentu przemieszczenia świń - dokument.pdf                                               


Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu gnieźnieńskiego - link

 


Polska wieś to przyszłość  - plakat.pdf                                                                     


 

  Gniezno 18.04.2023

ASF - środki kontroli, bioasekuracja - zasady przemieszczania świń - prezentacja

 


 

                                                                             Gniezno 29.03.2023

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2023 -link

 


ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ ZE STREF OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI ASF

- WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021
PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH SPRZED WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO.
 

Zgodnie z nazwenictwem będą rozróżniane następujące strefy:

Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) - poprzednio "żółta"

Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) - poprzednio "czerwona"

Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) - poprzednio "niebieska"

 

link do mapy (połączenie zewnętrzne): >kliknij tutaj<

pełna treść Rozporządzenia Wykonawczego 2021/605: >kliknij tutaj<
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.
2021-05-13 23:14:24


OGRANICZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE UPRZEJMIE INFORMUJE,
ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 (SARS-CO-V.2.) WIZYTY OSOBISTE W SIEDZIBIE NASZEGO URZĘDU
będą odbywały się zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:
 
-> priorytet będą miały sprawy związane między innymi z:
# zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
# wydawaniem świadectw zdrowia zwierząt;
# wydawaniem świadectw eksportowych (po uprzednim zgłoszeniu przez podmioty);
# wystawianiem zaświadczeń;
# składaniem pism bezpośrednio związanych z prowadzonymi aktualnie sprawami (np. wyjaśnienia lub uwagi do kontroli);
# prowadzeniem postępowań związanych z pokąsaniem i zapobieganiem wystąpieniu wścieklizny u zwierząt;
# nadzorem bieżącym w odniesieniu do osób wykonujących zadania z wyznaczenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
 
KAŻDA Z TAKICH WIZYT BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W RYGORACH SANITARNYCH, TO JEST:
-> Państwo będą zobowiązani zachować dystans co najmniej 1,5 m od innych osób, w tym pracowników naszego Urzędu;
-> Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk przy wejściu na teren pomieszczeń naszego Urzędu;
-> Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta podczas całej Państwa wizyty w Urzędzie;
-> Obowiązywać będą polecenia wydawane przez Kierownictwo i Pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i dystansu, przy czym w przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia wzyt i załatwienia spraw, mogą otrzymać Państwo odmowę przyjęcia o danej godzinie i propozycję na inną godzinę lub inny dzień w tygodniu;
 
W DALSZYM CIĄGU BEZ ZMIAN MOGĄ PAŃSTWO ZAŁATWIAĆ SPRAWY, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ WIZYT BEZPOŚREDNICH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU, E-MAILA, PLATFORMY E-PUAP LUB LISTOWNIE.
 
REKOMENDUJEMY TAKĄ FORMĘ KONTAKTU.
 
Zastanów się, zanim zaplanujesz przyjazd, czy nie prościej i szybciej będzie załatwić tak tą sprawę. Uchronisz siebie i innych przed zachorowaniem!
 
614264604 - SEKRETARIAT W GODZINACH PRACY URZĘDU
695950038 - SEKRETARIAT LUB OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU
 
695950037 - POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE
 
Załącznik - pismo.pdf
2021-05-13 23:38:43
update: 2021-07-28 23:59:17


 
ZIPOD 
(Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików)
czytaj dalej 
link do aplikacji

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW AKTUALNE INFORMACJE (aktualizacja 2021-02-11 22:24:48)

W zakładce "Aktualności" znajdą Państwo szczegóły dotyczące postępowania podczas stwierdzenia choroby zakaźnej (HPAI), które są na bieżąco redagowane: http://www.piw.gniezno.pl/p,94,grypa-ptakow-hpaiProsimy o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji.

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn (pełny tekst aktu znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, link bezpośredni: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/1171/akt.pdf )

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zapowietrzony i zagrożony (jak pokazuje poniższa grafika):
Wyznaczenie obszarów (stref) wokół ogniska wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków.
Potrzebne informacje:
 • obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący w promieniu 3km od ogniska choroby zakaźnej:
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Kowalewo, Dziadkówko, Mielno, Nowaszyce, Popowo Podleśne i Popowo Tomkowe;
 • obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący obejmujący w promieniu 7km poza obszar zapowietrzony (od ogniska choroby zakaźnej):
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Mieleszyn, Borzątew, Kowalewo, Kowalewko, Świątniki Wlk.,Dębłowo Królewskie, Świątniki Małe, Popowo-Ignacewo, Sokolniki, Karniszewo, Przysieka, Dobiejewo i Łopienno;
  • w gminie Gniezno, miejscowości: Ganina, Dębówiec, Łabiszynek, Modliszewo, Modliszewko, Zdziechowa, Mączniki;
  • w gminie Kłecko, miejscowość: Bojanice;
  • w gminie Trzemeszno, miejscowość: Ochodza.

 

   Afrykański Pomór Świń (ASF) 

    mapa ASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego : Stan na 06.10.2020 r.

 

     GMINY OBJĘTE STREFĄ ŻÓŁTĄ ASF (obszar ochronny)

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna

 

 Dodatkowe informacje - asf.pdf