Jesteś tutaj: Start / PIW / Zadania

Zadania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 •  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób  zakaźnych zwierząt (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);
 •  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);
 •  realizacja zadań wynikających z ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);
 •  przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, w tym o chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych oraz ich rejestracja;
 •  przeprowadzanie dochodzenia epizootycznego wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji;
 • kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną taką jak:
  • zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej
  • organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt:
  • obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;
  • prowadzenie miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;
  • prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;
  • wykorzystywanie materiału biologicznego i prowadzenie punktu kopulacyjnego;
  • prowadzenie zakładu drobiu;
  • chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb;
  • prowadzeniem schronisk dla zwierząt;
  • chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;
  • utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt;
  • hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych;
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt;
 • nadzór nad przywozem zwierząt i ich tranzytem, umieszczaniem ich na rynku, handlem zwierząt oraz  przemieszczaniem koniowatych;
 • nadzór nad przemieszczaniem w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych;
 • nadzór nad przemieszczaniem w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym oraz ich  identyfikacją;
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i dobrostanu zwierząt w zakresie kompetencji;

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-31
Data publikacji:2015-05-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9136